Zelfstandig wonen

Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis. Heeft u behoefte aan cliëntondersteuning? Neem contact op met Voormekaar of kijk op de website van Stichting MEE.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

Website
www.gemeenteberkelland.nl/voormekaar
E-mailadres
info@voormekaar.net
Telefoonnummer
0545 250 300

Voormekaar - cliëntondersteuning

Heeft u een keukentafelgesprek met Voormekaar, het sociale wijkteam van de gemeente Berkelland? Het kan fijn zijn om iemand anders bij het gesprek te vragen, bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. U kunt ook kiezen voor een (gratis) onafhankelijke cliëntondersteuner. Neem daarvoor contact op met MEE SAMEN tel. 088 633 0633.

Meer informatie over Voormekaar en wat zij voor u kan betekenen leest u op de website www.voormekaar.net.

Website
www.voormekaar.net/clientondersteuning

MEE Samen

Cliëntondersteuning voor inwoners van de gemeente Berkelland.

Postadres
Postbus 517
8000 AM Zwolle
Website
http://www.meesamen.nl/
E-mailadres
info@meesamen.nl
Telefoonnummer
088 633 0633

Een mantelzorgwoning is extra woonruimte bij een gewoon huis. Die extra woonruimte is voor degene die zorg nodig heeft. De mantelzorger woont in het gewone huis. Het kan ook andersom. Dan woont de mantelzorger in de extra woonruimte.

Wilt u een mantelzorgwoning bij uw huis? U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning laten plaatsen. U kunt ook een stuk aan de huidige woning bouwen. Of u verbouwt een bijgebouw op het erf.

Neem contact op met Voormekaar om een aanvraag te doen voor een mantelzorgwoning. Voor vragen over de regels voor de bouw van een mantelzorgwoning kunt u terecht bij het team Dienstverlening Omgeving van de gemeente Berkelland.

Op de website van MantelzorgNL leest u uitgebreider over mantelzorgwoningen.

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

Website
www.gemeenteberkelland.nl/voormekaar
E-mailadres
info@voormekaar.net
Telefoonnummer
0545 250 300

Gemeente Berkelland

Bezoekadres
Marktstraat 1
7271 AX Borculo
Postadres
Postbus 200
7270 HA Borculo
Website
www.gemeenteberkelland.nl
E-mailadres
info@gemeenteberkelland.nl
Telefoonnummer
0545 250 250

MantelzorgNL - mantelzorgwoning

Website
www.mantelzorg.nl/mantelzorgwoning

Soms heeft u hulp en zorg nodig om zelfstandig te kunnen wonen. Bijvoorbeeld hulp bij het douchen, wondverzorging of medicijnen aanreiken. U kunt hiervoor contact opnemen met een organisatie die thuiszorg aanbiedt. Indien nodig kunt u bij uw huisarts of de thuiszorgorganisatie hierover informatie krijgen.

Heeft u andere vragen op gebied van zelfstandig wonen?

 • Kunt u door ziekte of beperking niet meer goed uit de weg in uw eigen huis?
 • Heeft u gezondheidsklachten waardoor u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer of de fiets?
 • Lukt het niet goed om uw persoonlijke zaken te regelen?
 • Zijn er dingen in uw huishouden die u zelf of met hulp van uw omgeving niet meer kunt?
 • Valt het zorgen voor een ander u zwaar?

Neem dan contact op met Voormekaar. Door in gesprek te gaan kan een medewerker van Voormekaar naar u luisteren en met u meedenken. Voormekaar is goed op de hoogte van de maatschappelijke organisaties die voor uw vraag een oplossing kunnen zijn. Als blijkt dat het nodig is kan specialistische ondersteuning worden ingezet.

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

Website
www.gemeenteberkelland.nl/voormekaar
E-mailadres
info@voormekaar.net
Telefoonnummer
0545 250 300

CAK - eigen bijdrage

Website
www.hetcak.nl/eigen-bijdrage

CAK - bereken eigen bijdrage

Website
www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Er zijn verschillende soorten. Bijvoorbeeld:

 • woonzorgcentrum of serviceflat. U woont zelfstandig in een veilige omgeving met andere ouderen. U kunt hulp krijgen. Bijvoorbeeld een maaltijdservice, huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging. Zoekt u een woning voor senioren? Kijk op de websites van Woonz of Woonzorg.
 • aanleunwoning. U woont zelfstandig maar kunt gebruik maken van de zorg en hulp van een verzorgingshuis of verpleeghuis dichtbij.
 • woongroep voor ouderen. De bewoners huren of kopen samen woonruimte en regelen zelf zorg en ondersteuning. Kijk voor meer informatie op de website van de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen.
 • verzorgingshuis. U woont in uw eigen appartement. U krijgt hulp bij dagelijkse handelingen, zoals wassen en aankleden. U kunt verpleging krijgen voor lichte problemen met uw gezondheid. Wondzorg bijvoorbeeld.

Moet u snel verhuizen naar een andere woning, bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid? Dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang als er een geschikte woning vrijkomt.

Woonz

Website
www.woonz.nl

Woonzorg

Website
www.woonzorg.nl

Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen

Website
www.lvgo.nl/
Telefoonnummer
030 231 82 22

In alle vrijheid gewoon wonen en leven terwijl u lichamelijk beperkt bent? Er zijn verschillende vormen. Bijvoorbeeld een Fokuswoning. In Doetinchem verhuurt woningcorporatie Sité Woondiensten twaalf Fokuswoningen. Dit is een zelfstandige woning voor mensen met een lichamelijke beperking. De woning is aangepast en er is 24 uur per dag hulp beschikbaar. Kijk op de website van Fokus voor meer informatie.

Op de website Thuis in de Achterhoek vindt u meer informatie over het aanbod van zelfstandig wonen als u een zorgbehoefte heeft.

Meer informatie over verschillende woonvormen vindt u op de website van Regelhulp.

Komt u er niet uit? Bel Voormekaar. Zij weten waar u passende hulp kunt krijgen.

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

Website
www.gemeenteberkelland.nl/voormekaar
E-mailadres
info@voormekaar.net
Telefoonnummer
0545 250 300

Thuis in de Achterhoek

Website
www.thuisindeachterhoek.nl

Fokus

Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking.

Website
www.fokuswonen.nl
Telefoonnummer
050 521 72 00