Huiselijk geweld

Loopt de situatie thuis uit de hand en is het niet meer veilig? Bij spoed belt u met 112. Neem anders contact op met Voormekaar. Of (buiten kantoortijden) met Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland. Zij kunnen samen met u zorgen voor veiligheid nu en in de toekomst. U kunt ook anoniem blijven als u dat wil.

Ook uw huisarts kan verder helpen. Wilt u gewoon met iemand praten over uw situatie? Dat kan met iemand van De Luisterlijn. U kunt anoniem blijven. Of kijk op de website van Slachtofferhulp voor contact met lotgenoten.

Veilig Thuis, politie, huisarts en Voormekaar kunnen ook zorgen voor opvang. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kind mag mee.

Is het niet veilig om te bellen? Ga dan naar de apotheek en noem het codewoord 'Masker 19'. De mensen bij de apotheek brengen u in contact met hulpverleners. Als u samen met uw partner de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis.

Gaat het om een kind in een crisissituatie? Bel Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
Doe aangifte van geweld bij de politie.

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

Website
www.gemeenteberkelland.nl/voormekaar
E-mailadres
info@voormekaar.net
Telefoonnummer
0545 250 300

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

Website
www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl
Telefoonnummer
0800 20 00

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Website
www.berkellandwijzer.nl/huisartsen

Politie - wijkagenten Berkelland

Website
www.politie.nl/wijkagenten-berkelland

Jeugdbescherming Gelderland - spoedeisende zorg

Website
https://www.jbgld.nl/er-is-crisis
Telefoonnummer
088 712 12 12

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Website
www.slachtofferhulp.nl
Telefoonnummer
0900 01 01

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Bespreek het met uw huisarts. U kunt ook bellen of mailen met Voormekaar van de gemeente. Zij weten waar u hulp kunt krijgen.

Of bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. U hoeft uw naam niet te noemen.

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

Website
www.gemeenteberkelland.nl/voormekaar
E-mailadres
info@voormekaar.net
Telefoonnummer
0545 250 300

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

Website
www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl
Telefoonnummer
0800 20 00

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Website
www.berkellandwijzer.nl/huisartsen

Bel de politie of ga langs. Wilt u liever anoniem een melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. U kunt bellen of online uw melding doorgeven.

Ook kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Dit kan ook anoniem. Zij geven u advies en helpen u verder.

Denkt u dat een kind of oudere wordt mishandeld? Op de website Ik vermoed huiselijk geweld leest u hoe u het kind of de oudere kunt helpen.

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

Website
www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl
Telefoonnummer
0800 20 00

Politie - wijkagenten Berkelland

Website
www.politie.nl/wijkagenten-berkelland

Ik vermoed huiselijk geweld bij een kind

Website
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/kindermishandeling

Politie - anoniem iets melden

Website
www.politie.nl | Ik wil anoniem iets melden
Telefoonnummer
0800 70 00

Ik vermoed huiselijk geweld bij een oudere

Website
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/oudere