Ouderdomsklachten en dementie

Om zelfstandig en veilig te wonen zijn soms aanpassingen in uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom moeite heeft met lopen en bewegen. Op de website Zlimthuis vindt u tips over het aanpassen van uw woning. Of bespreek uw toekomstige woonwensen met een wooncoach van Heerlijk thuis in Huis.

Informeer ook bij uw huisarts en zorgverzekering welke hulpmiddelen of zorg zij kunnen bieden. Misschien is personenalarmering een optie. Dan komt er bij nood meteen hulp.

Heeft u persoonlijke verzorging nodig of hulp met medicatie? Neem contact op met een thuiszorgorganisatie.

Heeft u hulp nodig in de huishouding? U kunt dit zelfstandig regelen via een organisatie die particuliere huishoudelijke hulp aanbiedt. U kunt daar uw eigen afspraken mee maken. U kunt uw vraag hangen op het prikbord in de supermarkt .

Is dit onvoldoende of lukt dit niet? Heeft u begeleiding nodig om zelfstandig te blijven wonen? Neem contact op met Voormekaar en bespreek waar u hulp bij nodig heeft.

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

Website
www.gemeenteberkelland.nl/voormekaar
E-mailadres
info@voormekaar.net
Telefoonnummer
0545 250 300

Heerlijk thuis in Huis

U kunt gratis een woongelukgesprek aanvragen met een van onze wooncoaches. Zij verdiepen zich in uw omgeving en woonsituatie. U krijgt een advies op maat over uw woning en de beste keuzes die u kunt maken. Vervolgens helpen we u op weg met tips die u makkelijk kunt uitvoeren en bieden we advies over hulp van derden. U bepaalt zelf wat u wel en niet laat uitvoeren of zelf regelt. Wil u gratis advies over uw woning? Vraag een gesprek aan via onze website of bel.

Website
www.thuisloket.nl
Telefoonnummer
0545 25 03 33

Zlimthuis

Website
zlimthuis.nl

Particuliere huishoudelijke hulp

Website
www.berkellandwijzer.nl/Particuliere-huishoudelijke-hulp

1 op de 5 Nederlanders krijgt vroeg of laat te maken met dementie. Bij dementie ontstaan problemen met het geheugen, het spreken, het begrijpen, het herkennen en met het mee kunnen doen. Ook het gedrag en de persoonlijkheid kunnen veranderen.

Voor hulp gaat u naar de huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar verdere hulp. U kunt ook contact opnemen met de wijkverpleging, Voormekaar of Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek

Ziet u bij iemand signalen van dementie en maakt u zich zorgen? Bespreek dit dan met de persoon zelf of een naaste van hem of haar. Doe een geheugentest op de website van Alzheimer Nederland. Lukt dat niet? Neem contact op met Voormekaar.

Informatie over dementie vindt u op de websites van

 • Alzheimer Nederland
 • Dementie.nl

Alzheimer Nederland - Omgaan met dementie

Website
Alzheimer Nederland - Omgaan met dementie

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

Website
www.gemeenteberkelland.nl/voormekaar
E-mailadres
info@voormekaar.net
Telefoonnummer
0545 250 300

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Website
www.berkellandwijzer.nl/huisartsen

Dementie.nl

Website
dementie.nl

Alzheimer Nederland- geheugentest

Website
www.alzheimer-nederland.nl/geheugentest

Het kan fijn zijn kennis en ervaringen te delen met anderen die een naaste hebben met dementie. Heeft u behoefte aan advies of een luisterend oor? Bel met Informatiepunt Dementie Achterhoek. Of neem contact op met de DementieLijn.

Wilt u liever anderen ontmoeten? Ga naar het Alzheimer Café, een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten. Er is ook een POP-groep (Partners Ondersteunen Partners) van Alzheimer Achterhoek. Informeer bij uw trajectbegeleider of wijkverpleegkundige. Online kunt u deelnemen aan het lotgenotenforum van Alzheimer Nederland.

Voor mantelzorgers is er de cursus 'Omgaan met dementie' van Netwerk Dementie Oost Achterhoek. Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Wilt u zich aanmelden voor deze cursus? Neem contact op met de Helpdesk Kwetsbare Ouderen, uw trajectbegeleider of wijkverpleegkundige.

U kunt meer leren over dementie met de online cursus van Samen dementievriendelijk. Er is ook een training 'Goed omgaan met dementie' van 2,5 uur op locatie te volgen. Neem hierover contact op met Voormekaar. Alle andere trainingen zijn te vinden op Dementie.nl.

Informatiepunt Dementie Achterhoek

Het Informatiepunt Dementie Achterhoek is er voor mensen met een hulpvraag bij (het vermoeden van) dementie. Dementie is een onderwerp dat veel vragen oproept. Het is goed dat inwoners terecht kunnen bij een regionaal informatiepunt, zodat ze snel op weg worden geholpen. Het informatiepunt is er voor een luisterend oor, het geven van informatie, een verwijzing of aanmelding voor casemanagement dementie. Het is geen crisisopvang of behandellijn.

E-mailadres
IDA@netwerkouderenachterhoek.nl
Telefoonnummer
085 485 75 80 (werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur)

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

Website
www.gemeenteberkelland.nl/voormekaar
E-mailadres
info@voormekaar.net
Telefoonnummer
0545 250 300

Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek

Op werkdagen bereikbaar 8.30 - 17.00 uur.

Website
www.netwerkouderenachterhoek.nl
Telefoonnummer
085 48 57 580

Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek - cursus Omgaan met dementie

De cursus is bedoeld voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van mensen met dementie. In 4 bijeenkomsten worden de volgende thema’s besproken:

 • wat is dementie en wat zijn de gevolgen van dementie
 • tips voor omgang met mensen met dementie
 • oriëntatie op hulpverlening en zorg

 

E-mailadres
info@netwerkouderenachterhoek.nl
Telefoonnummer
085 48 57 580

DementieLijn

De DementieLijn biedt zeven dagen per week tussen 9-23 uur een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie.

Website
www.dementie.nl/dementielijn
E-mailadres
info@alzheimer-nederland.nl
Telefoonnummer
0800 50 88

Alzheimer Nederland - lotgenotenforum

Website
forum.alzheimer-nederland.nl

Alzheimer Achterhoek - POP-groep (partners ondersteunen partners)

Maandelijks bijeenkomsten voor partners van mensen met dementie (partners ondersteunen partners: POP-groep).

Locatie: Wijkgebouw De Koppel, Kon. Julianastraat 37, 7271 GN Borculo

Aanmelden bij uw trajectbegeleider of wijkverpleegkundige.

E-mailadres
info@alzheimer-nederland.nl

Dementie.nl

Website
dementie.nl

Samen dementievriendelijk

Website
www.samendementievriendelijk.nl

Alzheimer Nederland - Omgaan met dementie

Website
Alzheimer Nederland - Omgaan met dementie

Vergeetachtigheid lijkt bij het ouder worden te horen. Het geheugen werkt wat trager en als we niet meer zoveel dingen tegelijk kunnen onthouden, is dat geen reden daar direct ongerust over te zijn. Het wordt anders als u het gevoel heeft dat u niet zo goed meer kunt nadenken. Dat het warrig is in uw hoofd. Dat vage ‘niet pluis'-gevoel waarmee u geen raad weet, maakt u misschien onzeker. Mensen om u heen merken subtiele maar terugkerende veranderingen; u vergeet dingen en soms gedraagt u zich wat anders. Of u merkt die veranderingen bij mensen in uw omgeving.

Vergeetachtigheid

 • vergeten wat kort geleden gebeurd is
 • hele gebeurtenissen vergeten
 • moeite om de weg te vinden
 • steeds hetzelfde vragen of vertellen

Gedragsverandering

 • wisselende stemmingen
 • achterdochtig en wantrouwend
 • boosheid, opstandigheid
 • ongepast, schaamteloos gedrag

Taalproblemen

 • juiste woord niet kunnen vinden
 • woorden niet begrijpen
 • moeite om een gesprek te voeren

Problemen met dagelijks handelen

 • rekenen en met geld omgaan wordt lastig
 • persoonlijke hygiëne neemt af
 • nieuwe dingen leren lukt niet
 • vermijden van het maken van keuzes en het nemen van beslissingen

 1. Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.
 2. Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen.
 3. Kijk goed of u wordt begrepen. Maak oogcontact en blijf op ooghoogte. Ondersteun waar mogelijk uw woorden met lichaamstaal.
 4. Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit zijn recente verleden moet putten.
 5. Negeer mensen in gesprekken en activiteiten niet. Betrek ze, dan voelen zij zich als persoon erkend.
 6. Zeg wat u gaat doen.
 7. Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen, maar benadruk wat goed gaat.
 8. Vat kritiek en boosheid niet meteen persoonlijk op.
 9. Wees flexibel, bekijk per situatie wat u het beste kunt doen voor de persoon met dementie.
 10. Vertel aan anderen dat u of uw naaste de ziekte dementie heeft. Openheid helpt. Dat maakt het gemakkelijker om te begrijpen waarom iemand verandert, en hoe je daarop kunt reageren.

Bewegen is belangrijk voor iedereen, zeker ook voor mensen met dementie.

Voldoende beweging kan helpen onrust en angst te verminderen en het beïnvloedt positief je slaappatroon en de eetlust. Samen bewegen in de buitenlucht is daarnaast ook goed voor een gezonder en fitter lichaam en brein.

Voor inwoners met (beginnende) dementie is het vaak lastig om bij de eigen sportclub of sportgroep te blijven sporten. De Sport Federatie Berkelland (SFB) hoort graag van deze groep inwoners, hun naasten of betrokken professionals waaraan zij behoefte hebben.
Deskundige medewerkers van de SFB kijken vervolgens welk beweegaanbod het meest geschikt is en realiseren dat.

Voor inwoners met gevorderde dementie ondersteunt de SFB de dagbestedingen in onze gemeente met het doel hier ook wekelijks te bewegen.

 

Om uw behoefte aan ons door te geven of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Horstman van de Sport Federatie Berkelland

Sport Federatie Berkelland - sporten met dementie

Meer weten? Neem contact op met Susanne Horstman via Susanne@sportfederatieberkelland.nl

Bezoekadres
E-mailadres
susanne@sportfederatieberkelland.nl
Telefoonnummer
0545 476 727

Er zijn allerlei hulpmiddelen om het leven van mensen met dementie en hun naasten eenvoudiger en prettiger te maken. De mogelijkheden zijn te vinden bij Dementiewinkel, Zorg voor Beter en Vilans. Of kijk op de website Zlimthuis.

Misschien is het nodig om uw koopwoning aan te passen of veiligheidsmaatregelen te nemen. In de gemeente Berkelland zijn er verschillende regelingen waar u dan gebruik van kunt maken. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan een gratis Woongelukgesprek aan bij Heerlijk thuis in Huis.

Heerlijk thuis in Huis

U kunt gratis een woongelukgesprek aanvragen met een van onze wooncoaches. Zij verdiepen zich in uw omgeving en woonsituatie. U krijgt een advies op maat over uw woning en de beste keuzes die u kunt maken. Vervolgens helpen we u op weg met tips die u makkelijk kunt uitvoeren en bieden we advies over hulp van derden. U bepaalt zelf wat u wel en niet laat uitvoeren of zelf regelt. Wil u gratis advies over uw woning? Vraag een gesprek aan via onze website of bel.

Website
www.thuisloket.nl
Telefoonnummer
0545 25 03 33

Zlimthuis

Website
zlimthuis.nl

Dementie-winkel

Website
www.dementie-winkel.nl

Zorg voor beter

Website
www.zorgvoorbeter.nl

Vilans - technologische hulp dementie

Website
www.vilans.nl/technologie-dementie-thuis