Dagelijks functioneren

Naar wie verwijs ik door? Waar kan ik ondersteuning zoeken?

Wat is er aan de hand?              Neem contact op met:                 

Bedrijfsmatige problemen                         www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/
                                                                  Coronavirus/Ondernemers
Thuisonderwijs                                          School
Zorgen voor jezelf                                     Thuiszorg
Je grenzen kennen                                   Ergotherapeut/ Psychomotorische therapie
                                                                 Praktijkondersteuner GGZ
Kunnen werken                                        Maatschappelijk werk. 
Kennis van gezondheid                            Praktijkondersteuner GGZ/ huisarts/
                                                                 Fysiotherapeut/ Ergotherapeut 
Hulp kunnen vragen                                 Ergotherapeut / Psychomotorische
                                                                 therapie/ Praktijkondersteuner GGZ