Dementie en thuis wonen

Dementie en thuis wonen

Voor mensen met dementie is, naast veiligheid, een herkenbare woonomgeving van groot belang. Het ondersteunt het zelfvertrouwen waardoor iemand langer zijn onafhankelijkheid kan behouden.

Enkele praktische tips

 • laat meubels zoveel mogelijk op dezelfde plaats staan;
 • zorg voor een vaste indeling van bijvoorbeeld de keukenkastjes;
 • breng contrasten aan, bijvoorbeeld een zwarte wc-bril, markeer lichtknoppen en verf de trapleuning in een contrasterende kleur.

Domotica

Technische oplossingen (domotica) zorgen ervoor dat mantelzorgers, maar ook de mensen met dementie, meer vrijheid en minder beperkingen ervaren. Zo zijn er apparaatjes die een signaal afgeven aan de mantelzorger als de persoon met dementie ongemerkt het huis verlaat. Ook een intercom, slimme thermostaat en elektrische gordijnen kunnen handig zijn. Neem contact op met ZlimThuis voor advies of een bezoek aan het Belevingshuis in Doetinchem: www.zlimthuis.nl of bel: 088 – 17 17 370.

Voorzorgsmaatregelen

Iemand met dementie kan minder goed beoordelen of iets gevaarlijk is. Meestal is het onmogelijk om iemand continu in de gaten te houden. U kunt wel een aantal voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Voorkom vallen
  Kijk het huis na op zaken die een val kunnen veroorzaken, zoals losse kleden, gladde vloeren, snoeren op de grond, enz. Zet dingen die dagelijks worden gebruikt binnen handbereik, voorkom dat iemand op een trapje of stoel moet klimmen om ze te pakken.
 • Geef houvast
  Breng aan weerszijden van de trap leuningen aan en plaats handgrepen bij het bad en de wc.
 • Zorg voor goede verlichting
  Vooral in de slaapkamer, de keuken, de badkamer, de wc, op de trap en de overloop is goede verlichting belangrijk. Laat een lampje branden in de slaapkamer en op de gang als iemand de neiging heeft ‘s nachts op te staan.
 • Gevaarlijke zaken achter slot
  Berg medicijnen, schoonmaakmiddelen en dergelijke achter slot. Leg scherpe messen en apparaten weg als iemand daar niet veilig meer mee kan omgaan.
 • Deugdelijke verwarming
  Gas- en elektrische kachels kunnen voor iemand met dementie een gevaar vormen. Gebruik geen elektrisch kacheltje in de badkamer. Informeer bij uw energiebedrijf naar mogelijkheden om de gaskachel te beveiligen.

Andere voorzorgsmaatregelen

 • gewone rookmelders zijn zinvol als er ook andere mensen in huis wonen;
 • iemand met dementie weet mogelijk niet wat het alarmgeluid betekent; er bestaan rookmelders die een signaal naar een meldcentrale kunnen geven.
 • gebruik geen elektrische deken als er risico op incontinentie is;
 • maak de sloten van de badkamer en wc onklaar. Zo voorkomt u dat iemand met dementie zichzelf opsluit;
 • zorg dat deuren niet van binnen met grendels afgesloten kunnen worden. In noodgevallen kunt u dan altijd binnenkomen. 

Meer weten over dementie? Kijk op Berkellandwijzer voor tips, cursussen en organisaties die u verder kunnen helpen. Bekijk het op ouderdomsklachten en dementie.