Ik heb corona gehad

Corona heeft invloed op ons welbevinden. Hoe kunnen we omgaan met de gevolgen die corona op ons dagelijks leven heeft, waar kunnen we terecht, als we ondersteuning zoeken bij die gevolgen?

Het herstel na corona kan heel wisselend en grillig verlopen. Soms heeft het een lange nasleep. Op de website www.Coronalongplein.nl zijn tips te vinden over wat je kan doen om na corona weer fit te worden. 

Zorgspecialisten uit Eibergen hebben in beeld gebracht wie of wat kan helpen als u corona heeft gehad en nog steeds lichamelijke ongemakken ervaart. Deze tips zijn uitgewerkt aan de hand van het begrip Positieve gezondheid. Dit is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes ‘invalshoeken’. Via deze invalshoeken kunt u zien bij wie u terecht kunt. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de zorgspecialist bij u in de buurt of in uw woonplaats.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Voor de naklachten van Covid-19 klachten kunt u bij verschillende zorgspecialisten terecht. De Nederlandse Staat heeft een regeling getroffen, waardoor er voor bepaalde nabehandelingen ook geld beschikbaar is gesteld. Vraag bij uw fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of logopedist wat dit voor uw situatie betekent.