Lichaamsfuncties

Bent u door corona flink ziek geweest, dan kan het een tijd duren voordat u weer helemaal de oude bent. Ouderen en mensen met een zwakke gezondheid zullen extra moeite hebben om te herstellen van corona.
Heeft u corona gehad en bent u erg verzwakt of heeft u klachten als kortademigheid en vermoeidheid? Een fysiotherapeut kan u helpen. Fysiotherapie als nazorg wordt aangeboden als u in het ziekenhuis of zelfs op de IC hebt gelegen, maar kan ook helpen als u thuis bent geweest met milde klachten. Sommige fysiotherapeuten hebben een behandelteam voor coronapatiënten samengesteld met daarin onder andere diëtisten, logopedisten en ergotherapeuten. Longfysiotherapeuten hebben uitgebreide kennis en weten dat u na corona meer klachten kunt hebben. 

Wat is er aan de hand?                 Neem contact op met:                 
 

Vermoeidheid                                              Fysiotherapie/ Diëtist/ Praktijkondersteuner
                                                                    GGZ
Benauwdheid/kortademigheid                     Fysiotherapie/logopedie/
                                                                    Praktijkondersteuner GGZ
Krachtsverlies/spierafname                         Fysiotherapie/diëtist
Gewichtsverlies                                           Diëtist
Lichamelijke klachten door thuiswerken     Fysiotherapie
Duizeligheid                                                Fysiotherapeut/ Diëtist / Praktijkondersteuner
                                                                    GGZ / Ergotherapeut
Moeite met eten                                          Diëtist/ Praktijkondersteuner GGZ
Ademhaling- en of stemklachten                Logopedie
Kauw- en slikklachten                                 Logopedie
Communicatieproblemen (spraak)             Logopedie