Met recht Vrienden van de Mallumse Molen

Het bestuur van de Vrienden van de Mallumse Molen zorgt voor donateurgelden om de molen draaiende te houden. Dit gebeurt samen met het Waterschap, de gemeente en eventuele landelijke subsidies. “Daar waar molens geld tekort komen, proberen wij dat aan te vullen”, zegt Ria Lasonder, secretaris van de stichting. “De molenaars zijn allemaal vrijwillig”, vult medebestuurslid Erik Heinen aan.

Molenaars

Ria: “De oudste molenaars zijn tegen de 80. We hebben nu ook twee molenaars van 17 jaar die nog in opleiding zijn. Dat is de opvolging, de toekomst.” Op de vraag wat er met het donateursgeld van de stichting gebeurt, zegt Erik: “De molenaars doen heel veel zelf en zijn heel handig, maar soms is het specialistisch werk. Zo hebben we onder andere het rad van de molen vernieuwd, en is de kap van de schuur gerestaureerd.”

Activiteiten in en om de molen

De molenaars bedenken zelf de activiteiten voor de molen. Iedere zaterdag is er meelverkoop en zijn er rondleidingen door de molen. Op speciale dagen wordt er brood of pannenkoeken gebakken. Erik roept enthousiast: “Dit meel kun je in de supermarkt niet kopen hoor, geweldig!” Ria vult aan: “En die molenaars hebben er zo’n lol in. Als mensen plezier hebben in hun vrijwilligerswerk, dat is prachtig.”

Donateurs

Om nieuwe donateurs te werven wordt er van alles georganiseerd. Zo is er jaarlijks een lichtjeswandeling rondom de molen en Het Muldershuis, waarbij de molenaars ook worden betrokken. Ook werkt de stichting mee aan activiteiten die de gemeente organiseert, zoals het Berkelfestival. Eén keer per jaar is er een donateursmiddag, waar sprekers vertellen over de omgeving. Ria: “Eigenlijk kun je dit alleen maar doen met vrijwilligers. Als het betaald werk zou zijn dan was het er al lang niet meer. Zo doen we het met elkaar, schouders eronder!”