Schulden

U kunt zelf veel doen om schulden op te lossen of te voorkomen. Maar soms lukt het niet meer om zelf uit de schulden te komen. U kunt dan schuldhulpverlening krijgen. Lees hier over het aflossen van schulden en over de hulp die u kunt krijgen.

Vaak kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit doet u bij de organisatie of het bedrijf waar u de schuld heeft. Ook kunt u vragen om een betalingsregeling. U betaalt de schuld dan bijvoorbeeld in kleine delen af. Kijk op de website Zelf je schulden regelen voor tips en informatie.

Vul de test in op Geldfit.nl. Dan krijgt u tips over omgaan met geld in uw situatie.

Kijk op de website van het Juridisch Loket. Zij bieden hulp en informatie. Op de website van Nibud vindt u een stappenplan om grip te krijgen op uw geldzaken. Of download gratis de mobiele app fiKks. Via de app helpt een vrijwillige buddy om uw geldzaken op orde te krijgen. Kijk op de website voor meer informatie.

Voor hulp met uw administratie kunt u terecht bij Humanitas Thuisadministratie, de Formulierenbrigade en Schuldhulp op Maat.

Schuldhulpverlening door de gemeente
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om op basis van signalen van achterstanden in de huur, zorg, water en energierekeningen actief contact te zoeken met de inwoner om een aanbod voor schuldhulpverlening te doen. 
U kunt als inwoner benaderd worden door een medewerker van Voormekaar, het sociale wijkteam van de gemeente Berkelland. Deze medewerker gaat met u in gesprek over uw (financiële) situatie. Dit kan per brief gebeuren, maar een medewerker kan ook bij u aan de deur komen. Er zal samen met u bekeken worden welke ondersteuning nodig is. Dit kan een advies zijn, het aanvragen van een toeslag of het regelen van kwijtschelding.

Humanitas Financiële Thuisadministratie

Hulp bij het ordenen van de eigen administratie en het inzichtelijk maken van de financiële situatie.

Bezoekadres
Roelvinkstraat 2
71014 GN Winterswijk

Telefoonnummer
06 10 95 88 99

Humanitas Formulierenbrigade Berkelland

Onze vrijwilligers zijn aanwezig op donderdag van 10.00 - 12.00 uur in de Bibliotheek vestiging Borculo, Hoflaan 5, 7271 BR Borculo

Postadres
Torenstraat 9

Telefoonnummer
06 14 17 64 15

Schuldhulp op Maat (SOM)

Stichting voor hulp bij schulden en het op orde brengen van de administratie.

fiKks

Mobiele app om met hulp van een vrijwillige buddy de geldzaken op orde te krijgen.

Geldfit - test

Juridisch Loket - schulden

Nibud - Grip op geld

Stappenplan om grip te krijgen op uw geldzaken.

Zelf je schulden regelen


Als het u niet meer lukt om zelf uw schulden af te lossen, kunt u hulp van de Stadsbank Oost Nederland krijgen. Stadsbank Oost Nederland is schulddienstverlener in Oost Nederland en werkt in opdracht van gemeenten in Twente en de Achterhoek, waaronder Berkelland.

De consulenten van de Stadsbank helpen mensen op weg naar een schuldenvrij bestaan. Zij helpen om grip te krijgen op de inkomsten en uitgaven en het oplossen van schulden.

De stappen zien er op hoofdlijnen als volgt uit, bij het oplossen van schulden:

  • Persoonlijke intake met een medewerker van Stadsbank Oost Nederland
  • Ontvangst van documenten die we van je nodig hebben (denk aan inkomsten, schuldbewijzen, vaste lasten)
  • Stabiliteit in inkomsten en uitgaven terugkrijgen
  • Aanschrijven schuldeisers
  • Reactie schuldeisers (akkoord/geweigerd)
  • Schuldregeling opstarten
  • Schulden aflossen

Schulden? Het kan iedereen overkomen. Stadsbank Oost Nederland is niet het einde, het is het begin van meer financiële gezondheid, als belangrijke basis in uw leven.

Stadsbank Oost Nederland

Budgetbeheer, schuldregeling, budgetzorg, beschermingsbewind, verklaring WSNP,  sociale lening.

Bezoekadres
Spelbergsweg 35
7512 DX Enschede

Postadres
Postbus 1393
7500 BJ Enschede

Telefoonnummer
088 766 36 66


Misschien gaat u meer of minder verdienen of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. 

Geef alle veranderingen door aan uw schuldhulpverlener bij de gemeente. Het kan invloed hebben op het bedrag dat u moet afbetalen.


Neem zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder als u de huur niet kunt betalen. Vraag bijvoorbeeld of u later mag betalen of in termijnen. De kans wordt zo kleiner dat uw verhuurder u uit huis zet. Kijk voor meer informatie op de website van het Juridisch Loket.

Neem voor hulp met schulden contact op met de stichting Schuldhulp op Maat. Of met de Stadsbank Oost Nederland. Humanitas Financiële Thuisadministratie helpt u met het op orde krijgen van uw administratie thuis. Neem contact op met Voormekaar als u hulp wilt bij het vinden van de juiste partij.

Stadsbank Oost Nederland

Budgetbeheer, schuldregeling, budgetzorg, beschermingsbewind, verklaring WSNP,  sociale lening.

Bezoekadres
Spelbergsweg 35
7512 DX Enschede

Postadres
Postbus 1393
7500 BJ Enschede

Telefoonnummer
088 766 36 66

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300

Juridisch loket - huurachterstand


Soms kunt u zelf niet beslissen over geld of zorg. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Of als u door hoge schulden in de problemen komt. Iemand anders kan dan voor u beslissingen nemen. Dat kan op verschillende manieren:

  • mentorschap: een mentor neemt beslissingen over uw persoonlijke zorg. Bijvoorbeeld over uw verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
  • bewindvoering: een bewindvoerder neemt beslissingen over uw geld en spullen.
  • curatele: een curator neemt beslissingen over uw persoonlijke zorg en over uw geld en spullen.

U vraagt mentorschap, bewindvoering en curatele aan via de rechter. U kunt het voor uzelf aanvragen of voor iemand anders. Of vraag aan Voormekaar mee te denken welke ondersteuning passend is. Voor meer informatie kijkt u op de websites van de Rechtspraak en de Rijksoverheid. U leest hier ook hoe u mentorschap, bewindvoering of curatele aanvraagt.

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300

Rechtspraak - bewindvoering

Rechtspraak - curatele

Rechtspraak - mentorschap

Rijksoverheid - mentorschap, bewindvoering en curatele