Huiselijk geweld

Loopt de situatie thuis uit de hand en is het niet meer veilig? Bij spoed belt u met 112. Neem anders contact op met Voormekaar. Of (buiten kantoortijden) met Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland. Zij kunnen samen met u zorgen voor veiligheid nu en in de toekomst. U kunt ook anoniem blijven als u dat wil.

Ook uw huisarts kan verder helpen. Wilt u gewoon met iemand praten over uw situatie? Dat kan met iemand van De Luisterlijn. U kunt anoniem blijven. Of kijk op de website van Slachtofferhulp voor contact met lotgenoten.

Veilig Thuis, politie, huisarts en Voormekaar kunnen ook zorgen voor opvang. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kind mag mee.

Is het niet veilig om te bellen? Ga dan naar de apotheek en noem het codewoord 'Masker 19'. De mensen bij de apotheek brengen u in contact met hulpverleners. Als u samen met uw partner de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis.

Gaat het om een kind in een crisissituatie? Bel Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
Doe aangifte van geweld bij de politie.

Jeugdbescherming Gelderland - spoedeisende zorg

Telefoonnummer
088 712 12 12

Politie - wijkagenten Berkelland

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

Telefoonnummer
0800 20 00

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01


Bespreek het met uw huisarts. U kunt ook bellen of mailen met Voormekaar van de gemeente. Zij weten waar u hulp kunt krijgen.

Of bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. U hoeft uw naam niet te noemen.

Huisartsen

Een overzicht van huisartsenpraktijken in de gemeente.

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

Telefoonnummer
0800 20 00

Voormekaar

Voor informatie, advies en concrete hulp en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden, ondersteuning en begeleiding thuis, werk en inkomen, sociale contacten en vrije tijd, vrijwilligerswerk, eenzaamheid en mantelzorg. Voormekaar is het sociale wijkteam en is er voor alle inwoners in de gemeente Berkelland.

E-mailadres
info@voormekaar.net

Telefoonnummer
0545 250 300


Bel de politie of ga langs. Wilt u liever anoniem een melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. U kunt bellen of online uw melding doorgeven.

Ook kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Dit kan ook anoniem. Zij geven u advies en helpen u verder.

Denkt u dat een kind of oudere wordt mishandeld? Op de website Ik vermoed huiselijk geweld leest u hoe u het kind of de oudere kunt helpen.

Politie - wijkagenten Berkelland

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Advies- en meldpunt voor iedereen die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

Telefoonnummer
0800 20 00

Ik vermoed huiselijk geweld bij een kind

Ik vermoed huiselijk geweld bij een oudere

Politie - anoniem iets melden

Telefoonnummer
0800 70 00