Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 14-04-2020.

Deze website van de gemeente Berkelland voldoet aan de eisen die de overheid stelt op het gebied van toegankelijkheid (webrichtlijnen versie 2 op niveau AA, kijk voor meer informatie op de website www.digitoegankelijk.nl). Door het voldoen aan deze standaard is deze website gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor verschillende doelgroepen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de gemeente Berkelland.

Contactgegevens gemeente Berkelland