Reactie op vacature op Berkelland-doet

uw e-mailadres wordt alleen gebruikt in communicatie voor het verzoek en is niet zichtbaar op de website!

Mentoren gezocht

Onze organisatie

Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland adviseert en ondersteunt bij het zoeken van een mentor voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Mentorschap Overijssel Gelderland werkt met vrijwilligers die mentor willen worden.

Wat zoeken wij

Een mentor is iemand die regelmatig langs gaat bij zijn cliënt, hem leert kennen en weet wat hij leuk vindt. Maar ook iemand die beslissingen kan nemen op het gebied van zorg en welbevinden (behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, dus niet over geldzaken), die cliënt zelf niet kan nemen omdat hij ze niet begrijpt en de gevolgen van zijn beslissingen niet kan overzien. Een mentor is een vrijwilliger die:

  • goed kan communiceren
  • initiatiefrijk is
  • vaardig is in besluiten en handelen
  • goed kan samenwerken
  • onafhankelijk en integer is
  • grenzen kan stellen
  • het eigen gedrag kritisch kan bekijken
  • een zorg gerelateerde MBO 4 opleiding heeft

Een verklaring omtrent gedrag maakt onderdeel uit van de procedure. Onze vrijwilligers krijgen een basistraining zodat ze goed uitgerust hun taak kunnen doen. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten met andere mentoren waar ingegaan wordt op vragen die er leven bij mentoren, waar verdieping in de materie wordt aangereikt. Ook is er altijd ondersteuning van één van de coördinatoren van de stichting. Het mentorschap is een taak die in de wet is vastgelegd. Er is sprake van een onkostenvergoeding en vrijwilligers ontvangen een vrijwilligerscontract.

website: https://www.mentorschapog.nl

Wie zijn wij
Contactpersoon
Uren
Wie zijn wij
Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland
Contactpersoon
Bob Pieters
Uren
2-3 uur per 2 weken