Vrijwilligersorganisatie en de Wet Bestuur en Toezicht Recht

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Kortgezegd betekent het dat verenigingen en stichtingen verplicht zijn om procedures te bespreken en vast te leggen om zo het
bestuur en de toezicht te verbeteren. Alle verenigingen en stichtingen moeten aan deze wet voldoen. Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat. Op de website van het Platform Vrijwillige inzet NOV is een checklist te vinden.