Zorgen voor een naaste, mantelzorger

Als mantelzorger kan deze tijd extra uitdagingen geven. Heeft u behoefte aan een luisterend oor of iemand die met u meedenkt? Bel naar De Mantelzorglijn, tel. 030 760 60 55 (op werkdagen 9.00-16.00 uur) Weet ook dat Voormekaar er voor u is. Neem gerust contact op: 0545 250 300.

Mantelzorgladder

Als je het als mantelzorger niet meer redt, dan kan de Mantelzorgladder je helpen om zicht te krijgen op welke hulp je in jouw situatie een beroep kunt doen.

De mantelzorgladder bestaat uit 5 stappen en begint bij hulp vragen in je eigen omgeving. Is dat niet voldoende, dan kan een beroep op vrijwilligers of professionele hulp nodig zijn. Lukt het thuis helemaal niet meer, dan kan (tijdelijke) opname van de zorgbehoevende naaste noodzakelijk zijn. De mantelzorgladder is onderdeel van de Richtlijn Mantelzorg die door het ministerie van VWS is vastgesteld en biedt, zeker in deze tijd, aan mantelzorgers een handvat om passende hulp te vinden.

Voor meer informatie:  https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/zorgladder-mantelzorg.

Voormekaar

Heeft u zorg- of ondersteuningsvragen? Zit u met uw handen in het haar nu ondersteuning weg valt? Neem contact op met Voormekaar: 0545 250 300.

Patiënten Federatie 

Als je zorgt voor je naaste en je bent op zoek naar informatie over zijn of haar specifieke ziektebeeld, bijvoorbeeld over hoe het nu en straks gaat met de levering van medicijnen of specifieke hulpmiddelen. Kijk dan op de website van de Patiëntenfederatie Nederland. Zij hebben een speciale pagina met allerlei informatie van diverse patiëntenverenigingen. www.patiëntenfederatie.nl

Kun je niet op bezoek bij je naaste, dan kan beeldbellen een oplossing zijn. Ook bij dementie kun je nog leren. Ruud Dirkse maakte een handreiking voor familieleden om hun naaste met dementie te helpen zelf te leren beeldbellen. 

App Huppla

Kun je extra hulp gebruiken, maar vind je het moeilijk om dat te vragen. In de app Huppla kunnen jouw vrienden en bekenden zelf aangeven waarmee ze willen helpen. Jij als mantelzorger hebt een duidelijk overzicht en als je hulp nodig hebt, weet je precies aan wie je dat kunt vragen. www.huppla.nl.

Mantelzorgers van mensen met psychische klachten

Als je naaste psychische klachten heeft dan is dat vaak ingewikkeld en maak je je zorgen. Deze tijd, waarin we allemaal ook nog veel meer thuiszitten met elkaar, kan zorgen voor extra moeilijkheden. Wat kun je als mantelzorger doen om zelf overeind te blijven en daarnaast te zorgen dat het ook nog fijn blijft in huis. De organisaties MantelzorgNL, Ypsilon, Labyrint In Perspectief, Movisie, het Trimbos-instituut, MIND en het Landelijk Platform Psychische Gezondheid werkten samen en hebben deze 10 tips verzameld:

  1. Veiligheid eerst – wat kunt u doen bij huiselijk geweld?
  2. Praat erover – zoek steun en vraag hulp
  3. Spreek met uw naaste over de nieuwe situatie
  4. Maak afspraken met uw naaste
  5. Tips voor jonge mantelzorgers
  6. Als uw partner ziek is en u kinderen heeft
  7. Wees niet te streng voor uzelf
  8. Wat als u zelf ziek wordt?
  9. Wat als de persoon voor wie u mantelzorger bent ziek wordt?
  10. Heb ook plezier met elkaar!

Jong en mantelzorger

Kent u een kind/jongere dat opgroeit in een gezin waarin een ouder, broer of zus veel hulp en ondersteuning nodig heeft? Waardoor thuis ook veel van hem of haar wordt gevraagd? Dan kent u een jonge mantelzorger. Voormekaar en Jimmy’s Berkelland organiseren in deze coronatijd online en (als het weer kan) offline activiteiten speciaal voor jonge mantelzorgers van 12 tot en met 18 jaar. Wilt u meer informatie? Neem contact op met Jeanine Ebbers van Voormekaar: tel. 06 28 65 69 27 of mail: jeanine.ebbers@vmkbeltrum.nl