Reactie op vacature op Berkelland-doet

uw e-mailadres wordt alleen gebruikt in communicatie voor het verzoek en is niet zichtbaar op de website!

secretaris

Onze organisatie

De Stichting Eibergen beweegt bestaat nu ruim een jaar met als doel:

  • Het zorgdragen dat Eibergen een gezellig, actief, aantrekkelijk, leefbaar en veilig dorp blijft met goede voorzieningen voor jong en oud. En dat het toekomstbestendig is voor bewoners en ondernemers;
  • Het bewerkstelligen van samenwerking tussen de verschillende (ondernemers-) verenigingen en andere verbanden en het creëren van draagvlak onder de leden van gemelde verenigingen over de gezamenlijke uitgangspunten met betrekking tot promotie van Eibergen.

Door goede planning kunnen activiteiten goed verspreid over het jaar plaats vinden, kunnen verschillende organisaties elkaar vinden en versterken door waar mogelijk samen te werken.

Wat zoeken wij

Iemand die het van belang vindt om Eibergen nog beter op de kaart te zetten en tegelijkertijd de samenwerking tussen verenigingen, stichtingen en ondernemers in en om het dorp te versterken. De functie secretaris is door vertrek van Madelon Kuijk nog niet opnieuw ingevuld. In een gesprek kunnen we overleggen wat onze wensen en de mogelijkheden van de kandidaat zijn. We zijn een organisatie in opbouw. Pioniersgeest en 'out -of-the-box' denken is gewenst. Bestuurslid Karin Tankink maakt op dit moment de verslagen van de vergaderingen. Zij is bereid dit te blijven doen. Karin wil om persoonlijke redenen geen functie in het dagelijks bestuur, vandaar dat we iemand zoeken die deze functie wil invullen. Gezien de samenstelling van het bestuur hopen we dat een vrouw reageert. De huidige bestuursleden zijn: voorzitter: Peter van Heek penningmeester: Willem Warmerdam bestuursleden: Wim Gijgink (voorzitter TIP) en Karin Tankink adviseur: Henk Nijhof (voorzitter Vereniging Eibergen onderneemt)

website: https://eibergen.nl/eibergen-beweegt

Wie zijn wij
Contactpersoon
Uren
Wie zijn wij
Stichting Eibergen beweegt
Contactpersoon
Peter van Heek
Uren
bestuursvergaderingen ongeveer 10 keer per jaar